Имаме скеле за всеки проект. Изберете подходящото за Вас!0.47 лева
Избрали сте Тръбно скеле с площ 4 кв.м. за период от 1 ден (Минималният срок за наемане е 30 дни!). Сумата, която дължите е 0.47 лева.
Резервирай на: 0892 97 78 77

Инструкция за работа с калкулатора

За да получите резултат от калкулатора, трябва да попълните/изберете информацията за тип скеле, площ и бройни за наемане или тип скеле, площ, начало и край на наемане.

  1. Изберете тип скеле
  2. а) Ако сте избрали фасадно рамково или олекотено метално скеле, въведете площта на необходимото скеле (в м2)
    б) Ако сте избрали мобилно алуминиево скеле, изберете нужната височина на кулата
  3. а) Въведете брой дни, за които искате да наемете скелето*
    или
    б) Изберете начална и крайна дата на наемане**
  4. Ако желаете монтаж, демонтаж и транспорт, изберете отметката. Цената важи за района на София.

*Когато е въведена стойност в полето „Брой дни за наемане“, полетата „Начало на наемане“ и „Край на наемане“ стават неактивни (в тях не може да се въвеждат стойности)

**Когато са въведени дати в полетата „Начало на наемане“ и „Край на наемане“, полето „Брой дни за наемане“ става неактивно (в него не може да се въвежда стойност)